جستجوی
نشانی

نتایج جستجو تزریقات و پانسمان

۵ نتیجه یافت شد.

تزریقات وحجامت نوار قلب

۰۹۱۹۶۰۵۳۶۷۳
تهرانپارس تهرانپارس خ رشید مابین خ رسالت وخ گلبرگ

دکتر قاسم شکیبانیا

۲۲۵۳۶۰۰۳
کاظم آباد بزرگراه سردار سلیمانی (شرق به غرب)، بعد از خیابان استاد حسن بنا

تزریقات و پانسمان

۷۷۷۱۶۵۰۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس مابین خ اخوت وخ خوشوقت کوچه رضایی

مرکز پزشکی آفتاب

۷۷۸۶۰۴۶۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی

دکتر محبی زنگنه

۷۷۲۹۶۵۵۳
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی