جستجوی

نتایج جستجو پزشک عمومی در کاظم-آباد

۸ نتیجه یافت شد.

دکتر قاسم شکیبانیا

پزشک عمومی
۲۲۵۳۶۰۰۳
کاظم آباد بزرگراه سردار سلیمانی (شرق به غرب)، بعد از خیابان استاد حسن بنا ۱۱۹۳
اطلاعات بیشتر
۲.۵/۵ ۰ نظر

دکتر سعید خورشیدی

پزشک عمومی
۲۲۵۱۰۹۹۶
کاظم آباد خیابان استاد حسن بنا، میدان ملت، خیابان قنبری ۹
اطلاعات بیشتر
۳.۳/۵ ۰ نظر

دکتر زهره صالح بیک

پزشک عمومی
۲۲۵۱۰۹۹۶
کاظم آباد خیابان استاد حسن بنا، میدان ملت، خیابان قنبری ۹
اطلاعات بیشتر
۵.۰/۵ ۰ نظر

دکتر فاطمه رنگین کمان

پزشک عمومی
۲۲۵۳۴۹۰۰
کاظم آباد خیابان استاد حسن بنا، میدان ملت، خیابان امیر کیانوش ۱۷
اطلاعات بیشتر
۵.۰/۵ ۰ نظر

دکتر حسین محمود آبادی

پزشک عمومی
۲۲۵۱۰۹۹۶
کاظم آباد خیابان استاد حسن بنا، میدان ملت، خیابان قنبری ۹

دکتر کاملیا صدیق

پزشک عمومی
۲۲۵۱۰۹۹۶
کاظم آباد خیابان استاد حسن بنا، میدان ملت، خیابان قنبری ۹

دکتر ناهید دانش

پزشک عمومی
۲۶۳۲۱۰۰۴
کاظم آباد خیابان استاد حسن بنا، خیابان رحیمی کلور، نرسیده به خیابان بنی هاشم ۲۵/۳

دکتر زیبا کریمی

پزشک عمومی
۲۲۵۱۰۹۹۶
کاظم آباد خیابان استاد حسن بنا، میدان ملت، خیابان قنبری ۹