جستجوی

نتایج جستجو الکتریکی در کاظم-آباد

۷ نتیجه یافت شد.

پارسا الکتریک

الکتریکی
۰۹۱۹۶۰۵۸۵۷۷
کاظم آباد خیابان استاد حسن بنا، بالاتر از میدان ملت، انتهای خیابان علیدوست، بعد از کوچه سرلک ۲۴

کالای برق بنی هاشم

الکتریکی
۲۲۵۱۶۵۴۴
کاظم آباد خیابان بنی هاشم، بالاتر از میدان بنی هاشم، نرسیده به خیابان حافظ غربی ۷

الکترو ولتا

الکتریکی
۲۲۵۱۱۵۱۵
کاظم آباد خیابان بنی هاشم، نرسیده به میدان بنی هاشم، بالاتر از کوچه لاله ۲۹۰

الکترو ولتا

الکتریکی
۲۲۵۲۱۶۱۶
کاظم آباد خیابان بنی هاشم، نرسیده به میدان بنی هاشم، بالاتر از کوچه لاله ۲۸۲

الکتریکی سید

الکتریکی
۲۲۳۳۰۴۶۷
کاظم آباد خیابان امیر نیا، پایین تر از کوچه فرزین ۷۴

کالای برق تسلا

الکتریکی
۲۶۳۰۳۷۶۶
کاظم آباد خیابان استاد حسن بنا، خیابان رحیمی کلور ۱۵

الکتریکی نورکده ولتا

الکتریکی
۲۲۳۱۱۳۵۵
کاظم آباد خیابان امیرنیا، خیابان متقی ۶