جستجوی

نتایج جستجو دبیرستان متوسطه اول در تهرانپارس-غربی

۲۱ نتیجه یافت شد.

آموزشگاه بدری برهانی

دبیرستان متوسطه اول
۷۷۹۷۲۰۶۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ ۲۱۲ مابین خخوشوقت تا خ مظفری ۱
اطلاعات بیشتر
۳.۳/۵ ۱ نظر

دبیرستان پسرانه نور

دبیرستان متوسطه اول;دبیرستان متوسطه دوم
۷۷۰۶۲۰۶۸
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی تا خ خدابنده بین خوشوقت و خ مظفری ۸۱

دبیرستان دخترانه امت

دبیرستان متوسطه اول
۷۷۸۶۲۴۶۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی ۱۷۴ تا ۱۷۸ غربی بین خ گلشنی وخ خوشوقت ۲

دبیرستان پسرانه احسان

دبیرستان متوسطه اول;دبیرستان متوسطه دوم
۷۷۷۰۵۴۵۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس تقاطع تیرانداز ۱۵۷

دبیرستان دوره اول و دوم المهدی

دبیرستان متوسطه اول;دبیرستان متوسطه دوم
۷۷۳۲۲۴۷۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس بالا تر از رسالت ۱۷

دبیرستان پسرانه دکتر علی شریعتی

دبیرستان متوسطه اول
۷۷۸۸۲۲۶۲
تهرانپارس غربی ناهیدی بین سجده ای و اخوت ۲۷۲

هنرستان کاردانش اندیشه و هنر

دبیرستان متوسطه اول
۷۷۸۷۹۸۱۰
تهرانپارس غربی ناهیدی بین سجده ای و شاهد ۱۳۱

دبیرستان پسرانه درخشان

دبیرستان متوسطه اول
۷۷۷۰۲۷۳۲
تهرانپارس غربی ناهیدی بین شاهد و سجده ای ۲۵۸

دبیرستان آذین علم

دبیرستان متوسطه اول
۷۷۷۱۵۰۰۵
تهرانپارس غربی -ناهیدی نبش سجده ای ۲۶۴

دبیرستان پسرانه باهنر

دبیرستان متوسطه اول
۷۷۸۶۴۴۰۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی بین فلکه سوم و اتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی ۴