جستجوی

نتایج جستجو دبستان در تهرانپارس-غربی

۳۲ نتیجه یافت شد.

دبستان و یش دبستانی پسرانه آذین علم

دبستان
۷۷۷۱۳۸۶۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی ۱۷۴ تا ۱۷۸ غربی بین خ گلشنی وخ خوشوقت ۹
اطلاعات بیشتر
۵.۰/۵ ۰ نظر

دبستان و پیش دبستان دخترانه راه نو

دبستان
۷۷۷۳۰۳۵۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی رسالت از خ خوشوقت تا خ اخوت ۵۷
اطلاعات بیشتر
۲.۷/۵ ۶ نظر

دبستان وپیش دبستانی دخترانه آتی نگر

دبستان
۷۷۰۷۲۳۹۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ ۲۱۲ مابین خ خوشوقت تا خ مظفری ۱۱۵
اطلاعات بیشتر
۵.۰/۵ ۱ نظر

دبستان دخترانه معاد

دبستان
۷۷۸۶۴۹۶۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی ۱۸۰ غربی بین باقری تا آهنی آمینه ۸۰

دبستان استعداد برتر

دبستان
۷۷۷۱۲۴۲۲
تهرانپارس غربی فرجام بین گلشنی (زرین ) و اتوبان باقری ۱۰۵
اطلاعات بیشتر
۲.۵/۵ ۰ نظر

پیش دبستان و دبستان پسرانه طلوع نور

دبستان
۷۷۷۰۷۰۰۰
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس حدفاصل۱۹۶ غربی تا ارومی بین طاهری و خوشوقت ۳
اطلاعات بیشتر
۲.۵/۵ ۰ نظر

دبستان پسرانه هرمز آرش

دبستان
۷۷۷۰۲۰۴۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس ۱۶۰ شرقی و ۱۶۲ مابین خ خوشوقت و خ اخوت ۴۷
اطلاعات بیشتر
۳.۳/۵ ۰ نظر

دبستان نور

دبستان
۷۷۸۶۴۵۶۰
تهرانپارس غربی فرجام بین فلکه دوم تهرانپارس و خیابان گلشنی (زرین) ۵۱
اطلاعات بیشتر
۲.۵/۵ ۰ نظر

دبستان وپیش دبستانی دخترانه آوای مهر

مهدکودک و پیش دبستانی;دبستان
۷۷۷۳۳۵۶۳
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی بین فلکه سوم و اتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی ۵
اطلاعات بیشتر
۵.۰/۵ ۰ نظر

دبستان پسرانه سودمند

دبستان
-
تهرانپارس غربی تهرانپارس بین فلکه سوم و چهارم نبش ۱۹۸ غربی ۱
اطلاعات بیشتر
۵.۰/۵ ۰ نظر