|
جستجوی

کسب و کارهای ویژه

دکتر بند شاهی

روانپزشک ۰ /۵ ۰ نظر
کاظم آباد خیابان استاد حسن بنا، میدان ملت، خیابان امیر کیانوش

دکتر ابوالقاسم فرج زاده

متخصص قلب و عروق ۰ /۵ ۰ نظر
کاظم آباد خیابان استاد حسن بنا، میدان ملت، خیابان قنبری

دکتر حسین محمود آبادی

پزشک عمومی ۰ /۵ ۰ نظر
کاظم آباد خیابان استاد حسن بنا، میدان ملت، خیابان قنبری

پیرایش آروین

آرایش و پیرایش مردانه ۰ /۵ ۰ نظر
مجیدیه و شمس آباد خیابان محمدی (ریحانی)، نرسیده به خیابان صبای شرقی

نانوایی بربری

نانوایی سنتی ۰ /۵ ۰ نظر
کاظم آباد خیابان بنی هاشم، اواسط خیابان صالحی، روبروی کوچه علی بخشی

دکتر کاملیا صدیق

پزشک عمومی ۰ /۵ ۰ نظر
کاظم آباد خیابان استاد حسن بنا، میدان ملت، خیابان قنبری

پارسا الکتریک

الکتریکی ۰ /۵ ۰ نظر
کاظم آباد خیابان استاد حسن بنا، بالاتر از میدان ملت، انتهای خیابان علیدوست، بعد از کوچه سرلک

مسکن آرش

مشاور املاک ۰ /۵ ۰ نظر
کاظم آباد خیابان استاد حسن بنا، بالاتر از میدان ملت، خیابان علیدوست، نبش کوچه ثنا

کسب و کارهای جدید

حمیده رزمی

دفتر وکالت و خدمات حقوقی ۱۵ /۵ ۱۵ نظر
مهران شریعتی، بعد از پل، بعد از رودخانه...، پلاک1009

دکتر بند شاهی

روانپزشک ۰ /۵ ۰ نظر
کاظم آباد خیابان استاد حسن بنا، میدان ملت، خیابان امیر کیانوش

دکتر ابوالقاسم فرج زاده

متخصص قلب و عروق ۰ /۵ ۰ نظر
کاظم آباد خیابان استاد حسن بنا، میدان ملت، خیابان قنبری

دکتر حسین محمود آبادی

پزشک عمومی ۰ /۵ ۰ نظر
کاظم آباد خیابان استاد حسن بنا، میدان ملت، خیابان قنبری

پیرایش آروین

آرایش و پیرایش مردانه ۰ /۵ ۰ نظر
مجیدیه و شمس آباد خیابان محمدی (ریحانی)، نرسیده به خیابان صبای شرقی

نانوایی بربری

نانوایی سنتی ۰ /۵ ۰ نظر
کاظم آباد خیابان بنی هاشم، اواسط خیابان صالحی، روبروی کوچه علی بخشی

دکتر کاملیا صدیق

پزشک عمومی ۰ /۵ ۰ نظر
کاظم آباد خیابان استاد حسن بنا، میدان ملت، خیابان قنبری

پارسا الکتریک

الکتریکی ۰ /۵ ۰ نظر
کاظم آباد خیابان استاد حسن بنا، بالاتر از میدان ملت، انتهای خیابان علیدوست، بعد از کوچه سرلک