جستجوی

کسب و کارهای ویژه مراکز واکسیناسیون کرونا

مرکز تزریق واکسن کرونا اکبرآباد

مرکز بهداشت ۳.۳/۵ ۰ نظر
مراکز واکسیناسیون کرونا خ نواب- خ محبوب مجازغربی- جنب آموزش وپرورش سا بق منطقه ۱۰ ۱

کسب و کارهای جدید مراکز واکسیناسیون کرونا

مراکز تزریق واکسن کرونا شهید امامی

مرکز بهداشت ۳.۹/۵ ۲ نظر
مراکز واکسیناسیون کرونا میدان راه آهن-خیابان شوش (مرکز شهیدامامی) ۱
رضایی: ساعت کارشون اینکه نوشتین نیست به بهانه های مختلف تغییر میدن و کم میکنن

مرکز بهداشت پور هدایت

مرکز بهداشت ۳.۰/۵ ۰ نظر
مراکز واکسیناسیون کرونا پیروزی سرآسیاب دولاب خیابان شیوا خیابان شهید واضحی فر ۱

مراکز تزریق واکسن کرونا بوستان ولایت

مرکز بهداشت ۳.۳/۵ ۰ نظر
مراکز واکسیناسیون کرونا انتهای بزرگراه نواب - ابتدای بزرگراه تندگویان- ضلع جنوبی درب دوم سالن بحران ۱

مرکز بهداشت ازگل

مرکز بهداشت ۱.۷/۵ ۰ نظر
مراکز واکسیناسیون کرونا جاده لشگرک ازگل جنب کوچه مدرسه ۱

مرکز بهداشت یافت آباد

مرکز بهداشت ۱.۷/۵ ۰ نظر
مراکز واکسیناسیون کرونا میدان الغدیر خیابان شهید زندیه خیابان مصطفی هاشمی ۱

مراکز تزریق واکسن کرونا حکیم اعتماد

مرکز بهداشت ۲.۰/۵ ۰ نظر
مراکز واکسیناسیون کرونا خیابان عباسی-خیابان ابراهیمی جنوبی روبروی پارک افق ۱

مرکز بهداشت صبارو

مرکز بهداشت ۳.۱/۵ ۲ نظر
مراکز واکسیناسیون کرونا ده ونک پشت دانشگاه الزهرا ۱

مرکز بهداشت خواجه نظام الملک

مرکز بهداشت ۱.۷/۵ ۰ نظر
مراکز واکسیناسیون کرونا خیابان معلم خیابان شهید اجاره دار ۱