جستجوی
نشانی

نتایج جستجو کبابی

۲۶ نتیجه یافت شد.

کبابخانه دوزلی

۷۷۷۳۱۸۲۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ خوشوقت از خ فرجام تا خ طاری ۱۸۲

کباب سنتی بناب

۷۶۷۰۲۹۰۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی بین ۱۸۲ و ۱۸۴ غربی

کباب و حلیم ماهان

۷۷۸۶۲۸۳۵
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی بین ۱۸۲ و ۱۸۴ غربی

کباب سرای ماهان

۷۷۸۷۱۲۷۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری بین وفادار و خ ۲۱۲

کبابسرای گلپایگانی

۷۷۰۶۲۸۱۲
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ ۲۱۲ مابین خ خوشوقت تا خ مظفری

جگر سرای وحید

۷۷۷۲۰۸۹۲
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی نرسیده به میدان پروین

کباب سرا

۷۷۶۳۹۶۵۸
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی نرسیده به میدان پروین

کباب و حلیم ترنج

۷۷۷۳۷۵۳۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی

کبابخانه نون و ریحون

۷۷۸۷۴۰۲۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی

باربیکیو تایم

۷۶۷۰۳۸۹۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی