جستجوی
نشانی

نتایج جستجو کبابی

۲۹ نتیجه یافت شد.

کبابی میلاد

۷۷۷۰۶۶۴۹
تهرانپارس تهرانپارس گلبرگ شرقی بین فلکه اول و رشید جنوبی

جگرستان

۷۷۷۳۴۶۷۵
تهرانپارس تهرانپارس خ گلبرگ بین خ باقری و خ رشید

جیگر گوشه

۷۶۷۰۰۵۲۳
تهرانپارس تهرانپارس فلکه اول خ خوشوقت ۱۴۶ شرقی

چلوکبابی آرش

۷۷۲۹۱۵۶۱
تهرانپارس تهرانپارس بزرگراه رسالت بین خ تیرانداز و خ گلشنی

کبابسرای ممتاز پارس

۷۷۷۶۱۵۷۲
تهرانپارس تهرانپارس خ دماوند رشید جنوبی

کباب وحلیم چهارفصل

۷۷۷۰۰۹۴۷
تهرانپارس تهرانپارس خ خوشوقت بین چهارراه تیرانداز و فلکه اول

کبابخانه بهار

۷۷۲۹۰۸۲۹
تهرانپارس تهرانپارس خیابان بهار خیابان صادقی

کبابخانه دوزلی

۷۷۷۳۱۸۲۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ خوشوقت از خ فرجام تا خ طاری ۱۸۲

کباب سنتی بناب

۷۶۷۰۲۹۰۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی بین ۱۸۲ و ۱۸۴ غربی

کباب و حلیم ماهان

۷۷۸۶۲۸۳۵
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی بین ۱۸۲ و ۱۸۴ غربی