جستجوی
نشانی

نتایج جستجو مصالح ساختمانی

۱۱ نتیجه یافت شد.

فروشگاه هادی شبستری

۷۷۷۰۰۷۹۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم خ قمصری

سنگ صدف

۷۷۰۶۴۶۷۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی جوادیانفر -۲۱۲- مابین اتوبان باقری تا خ طاهری

چکشهای برقی

۷۷۰۶۷۱۹۴
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس شمال خ خدابنده(گودرزی) بین خ مظفری و شاهد

دفتر فنی مهندسی خانمیرزایی

۷۷۰۸۳۳۱۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس ۱۹۶ غربی زفرقندی خیابان قزافی کوچه محرم پور

سنگ زمرد

۷۷۳۷۷۵۷۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری بین ۲۱۲ تا زین الدین

فروشگاه کاظمی

۷۷۰۶۱۴۳۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری بین ۲۱۲ تا زین الدین

سرزمین آجر آتریسا

۷۷۸۸۲۸۸۴
تهرانپارس غربی ناهیدی بین شاهد و سجده ای

سقف کاذب و کناف

۰۹۱۲۰۲۸۵۶۳۵
تهرانپارس غربی ناهیدی بین سجده ای و شاهد

مصالح ساختمانی شیخ

۷۷۳۴۷۹۳۷
تهرانپارس غربی -شاهد بین طاری و فلکه سوم

لوله و اتصالات نادر شبستری

۰۹۱۲۱۰۰۹۴۰۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس بین فلکه سوم و چهارم خیابان خوشوقت