جستجوی
نشانی

نتایج جستجو مرکز فیزیوتراپی

۱۵ نتیجه یافت شد.

فیزیوتراپی فدک

۷۷۸۷۵۶۰۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ خوشوقت از خ فرجام تا خ طاری ۱۸۲

فیزیوتراپی مرکز شرق

۷۷۷۴۰۹۲۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم بین ۱۸۶ و ۱۸۸ غربی

دکتر سیامک ارشادی

۷۷۸۸۴۰۵۳
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۹۲ غربی

فیزیوتراپی متین

۷۷۸۸۴۰۵۳
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۹۲ غربی

دکتر سوسن اسماعیلی

۷۷۸۶۳۵۴۵
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس حدفاصل۱۹۶ غربی تا ارومی بین طاهری و خوشوقت

فیزیوتراپی اردیبهشت

۷۷۸۷۸۲۰۰
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی تا میدان پروین

فیزیوتراپی

۷۷۸۷۸۲۰۰
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی بین فلکه سوم واتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی

مرکز فیزیوتراپی تخصصی دکتر مصطفی رحیمی

۷۷۸۷۳۰۶۰
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی بین فلکه سوم واتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی

فیزیوتراپی دکتر جعفری

۷۷۸۷۹۷۱۹
تهرانپارس غربی -ناهیدی بین میرزاده و فلکه دوم