جستجوی
نشانی

نتایج جستجو مرکز بهداشت

۸ نتیجه یافت شد.

پایگاه سلامت شهری عادل کد ۴۵۱۹

۷۶۷۰۰۴۵۲
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی بین فلکه سوم واتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی

پایگاه سلامت شهری رشید

۷۷۲۹۶۶۵۶
تهرانپارس تهرانپارس خ رشید مابین خ رسالت وخ گلبرگ

مرکز سلامت فروغ مهر موسی

۷۶۷۰۲۴۴۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم بین ۱۸۶ و ۱۸۸ غربی

دفتر خدمات سلامت

۷۶۷۱۰۴۸۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری بین وفادار و خ ۲۱۲

پایگاه سلامت چهارم تهرانپارس کد۰۴۵۲۹

۷۷۳۷۴۰۸۵
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس ۲۱۲ شرقی مابین خیابان مظفری و خیابان خیری

پایگاه سلامت فلکه سوم تهرانپارس کد۰۴۵۲۹

۷۷۲۹۶۶۵۶
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی نرسیده به میدان پروین

مرکز سلامت جامع سمرقندی

۷۷۳۷۶۲۰۵
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی ۱۹۶ غربی بلوار اردیبهشت شمالی

پایگاه سلامت اشراق کد ۰۴۵۴۹

۷۷۲۹۲۶۲۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی بزرگراه باقری بین رسالت تا فرجام