جستجوی
نشانی

نتایج جستجو متخصص گوارش

۱۲ نتیجه یافت شد.

دکتر سیدعلی مومن زاده

۷۶۷۰۱۷۳۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس پایین تر از فلکه سوم خیابان رحمانی

دکتر مهدی بابایی

۷۷۲۹۹۰۸۲
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس خ خوشوقت خ ریحانچی

دکتر یوسف فرجیان

۷۷۸۶۹۰۴۵
تهرانپارس تهرانپارس - رسالت مابین خ رشید و خ گلشنی

دکتر ابراهیم رادین نیا

۷۷۲۹۱۵۰۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۹۲ غربی

کلینیک آندوسکوپی دکتر سید محمد علوی

۷۷۷۰۴۷۸۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

دکتر محمد تقی قنادی

۷۷۷۰۲۹۳۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

دکتر مسعود رحمانی

۷۶۷۰۰۸۹۰
تهرانپارس غربی تهرانپارس حدفاصل خ گلشنی تا خ خوشوقت

دکتر مهدی عرفانی

۷۷۷۴۴۸۱۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس مابین خ اخوت وخ خوشوقت کوچه رضایی

دکتر حمید رضا طلایی

۷۷۸۶۹۸۳۶
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس حدفاصل۱۹۶ غربی تا ارومی بین طاهری و خوشوقت

کلینیک فوق تخصصی متین

۷۷۷۱۵۴۰۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی بین فلکه سوم واتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی