جستجوی
نشانی

نتایج جستجو متخصص کلیه

۹ نتیجه یافت شد.

دکتر سید یعقوب صهری

۷۷۷۳۸۳۹۳
تهرانپارس غربی تهرانپارس پایین تر از فلکه سوم خیابان رحمانی

دکتر کیانوش فلک نازی

۷۷۸۷۷۵۸۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس پایین تر از فلکه سوم خیابان رحمانی

دکتر سعید سعیدیان

۷۷۷۰۶۴۶۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس پایین تر از فلکه سوم خیابان رحمانی

دکتر مهیار فصیحی

۷۶۷۰۳۸۱۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۹۲ غربی

دکتر جاوید صمدی

۷۷۷۳۱۷۵۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۹۲ غربی

دکتر فرهاد چرخچی

۷۷۷۳۴۸۲۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

دکتر سید عباس اسحاق حسینی

۷۷۰۵۹۷۷۰
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی کنار گذر زین الدین از خ خوشوقت تا خ مظفری

دکتر امید نصیری

۷۶۷۰۰۸۱۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی بین فلکه سوم واتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی