جستجوی
نشانی

نتایج جستجو متخصص قلب و عروق

۱۴ نتیجه یافت شد.

دکتر موسی کرمی

۷۷۷۳۷۱۶۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس پایین تر از فلکه سوم خیابان رحمانی

دکتر بهناز تن آرای

۷۷۸۷۷۵۷۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس پایین تر از فلکه سوم خیابان رحمانی

دکتر خسروی

۷۷۸۶۹۸۶۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس پایین تر از فلکه سوم خیابان رحمانی

دکتر ابراهیم قدردان

۷۷۷۰۶۳۹۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس بزرگراه رسالت بین خ تیرانداز و خ گلشنی

دکتر سعید عزیزی نژاد

۷۷۷۳۰۳۹۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ خوشوقت از خ فرجام تا خ طاری ۱۸۲

دکتر مهدی فرزانه

۷۷۷۲۰۷۱۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

دکتر هاله حسینی فروتن

۷۷۷۰۵۱۶۰
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

دکتر سید مهدی هاشمی

۷۷۷۰۲۵۲۰
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

دکتر فرزاد اصغری زاده

۷۷۸۸۴۶۹۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

دکتر اسفندیار کریمی

۷۷۸۶۵۰۳۸
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس حدفاصل۱۹۶ غربی تا ارومی بین طاهری و خوشوقت