جستجوی
نشانی

نتایج جستجو متخصص غدد

۶ نتیجه یافت شد.

دکتر حسین کریمی

۷۷۷۴۴۱۱۲
تهرانپارس غربی تهرانپارس پایین تر از فلکه سوم خیابان رحمانی

دکتر سید وحید یوسفی

۷۶۷۰۰۳۸۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس پایین تر از فلکه سوم خیابان رحمانی

دکتر امیر باغانی

۷۷۷۲۳۲۲۳
تهرانپارس غربی تهرانپارس بزرگراه رسالت بین خ تیرانداز و خ گلشنی

دکتر ابراهیم رادین نیا

۷۷۲۹۱۵۰۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۹۲ غربی

متخصص غدد دکترولیئی

۷۷۸۷۶۶۱۴
تهرانپارس غربی -ناهیدی بین میرزاده و فلکه دوم