جستجوی
نشانی

نتایج جستجو متخصص ارتوپدی

۱۰ نتیجه یافت شد.

دکتر حمیدرضا تقی زاده

۷۷۸۷۹۱۸۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس پایین تر از فلکه سوم خیابان رحمانی

دکتر سیامک سعید ارشادی

۷۷۷۲۱۳۹۴
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس خ خوشوقت خ ریحانچی

دکتر مصطفی حکیمی

۷۷۷۰۰۴۰۰
تهرانپارس تهرانپارس خ رشید مابین خ رسالت وخ گلبرگ

دکتر محمد مهدی همتی

۷۷۷۳۷۸۹۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم بین ۱۸۶ و ۱۸۸ غربی

دکتر امید آقایی اقدم

۷۷۷۲۸۵۹۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۹۲ غربی

دکتر بهنام سلیمانی

۷۷۷۴۷۰۵۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۹۲ غربی

دکتر سیامک ارشادی

۷۷۸۸۴۰۵۳
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۹۲ غربی

دکتر رحمت اله آزادی

۷۷۷۰۸۱۷۳
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

دکتر معصومه مانی

۷۶۷۰۰۶۸۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس حدفاصل خ گلشنی تا خ خوشوقت

دکتر سید محمد علی موسویان

۷۷۸۷۵۹۳۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس بالاتر از چهارراه تیرانداز نبش ۱۶۲ شرقی