جستجوی
نشانی

نتایج جستجو قنادی

۱۷ نتیجه یافت شد.

شیرینی وخشکبار سالوت

۷۷۸۶۹۲۶۷
تهرانپارس تهرانپارس بزرگراه رسالت بین خ تیرانداز و خ گلشنی

شیرینی ملوکیک

۷۷۸۸۷۲۸۲
تهرانپارس تهرانپارس خ رشید مابین خ رسالت وخ گلبرگ

پلاسکو اول

۷۷۷۰۵۹۶۸
تهرانپارس تهرانپارس بین فلکه اول و سه راه تهرانپارس

شیرینی بلوط

۷۷۷۴۴۰۴۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ خوشوقت از خ فرجام تا خ طاری ۱۸۲

دکتر محمد تقی قنادی

۷۷۷۰۲۹۳۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

نان شیرینی گندم

۷۷۳۶۲۱۲۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی کنار گذر زین الدین از خ مظفری تا خ شاهد

لوازم قنادی ثامن

۷۷۸۷۰۸۰۱
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی نرسیده به میدان پروین

شیرینی شکلات

۷۷۲۹۰۰۴۵
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی تا میدان پروین

شیرینی مانلی

۷۶۷۰۰۰۰۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی بین فلکه سوم واتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی

شیرینی سرای کندر

۷۷۸۸۰۰۹۵
تهرانپارس غربی -ناهیدی بین سجده ای و میرزاده