جستجوی
نشانی

نتایج جستجو ظروف یکبار مصرف و پلاستیکی

۸ نتیجه یافت شد.

پلاسکو اول

۷۷۷۰۵۹۶۸
تهرانپارس تهرانپارس بین فلکه اول و سه راه تهرانپارس

فروشگاه صدف

۷۷۷۱۴۶۴۳
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ تا خ خدابنده بین مظفری و شاهد

نایلکس و ظروف یکبارمصرف احمدیار

۷۷۰۶۶۳۱۲
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس جوادیانفر تا زین الدین بین اخوت تا خوشوقت

پلاسکو درخشان

۷۷۲۹۱۵۶۹
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی نرسیده به میدان پروین

پلاسکو هدیه

۰۹۹۱۸۹۰۰۷۶۵
تهرانپارس غربی -ناهیدی بین خوشوقت و سجده ای

پلاسکو درخشان

۷۷۷۱۶۸۹۲
تهرانپارس غربی ناهیدی بین شاهد و سجده ای

ظروف یکبار مصرف شاهد

۷۷۲۷۳۷۰۷
تهرانپارس غربی -شاهد بین زین الدین و حاجیان

فروشگاه پلاسکو کوچولو

۷۷۷۳۲۱۰۳
تهرانپارس غربی -شاهد بین خدابنده و میدان پروین