جستجوی
نشانی

نتایج جستجو طب سنتی

۶ نتیجه یافت شد.

مطب پارس

۷۷۷۳۶۰۲۴
تهرانپارس تهرانپارس خ خوشوقت بین چهارراه تیرانداز و فلکه اول

دکتر صفیه محبی تبار

۷۷۷۱۵۱۰۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی بین فلکه سوم واتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی

مرکز پزشکی آفتاب

۷۷۸۶۰۴۶۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی

دکتر فرید مختاری

۷۶۷۰۴۳۶۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی

دکتر فاطمه مهربانی

۷۶۷۰۴۳۶۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی

دکتر زهره مرتجی

۷۶۷۰۴۳۶۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی