جستجوی
نشانی

نتایج جستجو طباخی

۱۰ نتیجه یافت شد.

طباخی بره کوچولو

۷۷۷۳۶۶۰۳
تهرانپارس غربی تهرانپارس بزرگراه رسالت بین خ تیرانداز و خ گلشنی

طباخی مرینوس

۷۶۷۱۲۱۲۵
تهرانپارس تهرانپارس گلبرگ شرقی بین فلکه اول و رشید جنوبی

طباخی شاخ طلا

۷۷۸۸۵۶۵۶
تهرانپارس تهرانپارس بین فلکه اول و سه راه تهرانپارس

طباخی قوچ میشک

۷۷۸۶۴۲۸۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری بین وفادار و خ ۲۱۲

سیراب وشیردان دوستان

۷۷۳۷۲۳۷۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی کنار گذر زین الدین از خ خوشوقت تا خ مظفری

طباخی امیر

۷۷۸۸۸۲۸۳
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری بین فرجام و ۱۹۶

طباخی همرنگ

۷۷۳۷۰۷۰۸
تهرانپارس غربی -شاهد بین زین الدین و حاجیان

طباخی بره کوهی

۷۷۷۱۸۹۳۴
تهرانپارس غربی -شاهد بین خدابنده و میدان پروین

طباخی کاج

۷۷۲۹۸۹۱۷
تهرانپارس غربی فرجام بین گلشنی (زرین ) و اتوبان باقری