جستجوی
نشانی

نتایج جستجو شرکت خصوصی

۴۷ نتیجه یافت شد.

موسسه تدوین حساب آسیا

۷۷۷۱۷۶۰۰
تهرانپارس تهرانپارس گلبرگ شرقی بین فلکه اول و رشید جنوبی

شرکت داروسازی ابوریحان

۷۷۷۰۷۱۷۳
تهرانپارس تهرانپارس بین فلکه اول و سه راه تهرانپارس

گروه صنعتی مازرون فوم

۰۹۱۱۳۱۹۲۱۹۰
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

پژوهشگاه مخابرات والکترونیک نصر

تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس حدفاصل۱۹۶ غربی تا ارومی بین طاهری و خوشوقت

شرکت توسعه لویزان

۷۷۸۷۷۸۵۶
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی نرسیده به میدان پروین

شرکت تامین نیرو مهندس فلاح

۷۷۷۳۵۳۵۱
تهرانپارس غربی -ناهیدی بین میرزاده و فلکه دوم

شرکت لبنیات رامک

۷۶۷۰۲۱۲۵
تهرانپارس غربی -ناهیدی بین میرزاده و فلکه دوم

شرکت ابر سازی ساجد

۰۹۱۲۱۸۶۷۰۸۶
تهرانپارس غربی ناهیدی بین سجده ای و شاهد

شرکت فنی مهندسی راد

۷۷۷۲۶۹۰۸
تهرانپارس غربی ناهیدی بین سجده ای و شاهد

دفتر مهندسی و طراحی ساختمان ۱۰۵۴

۷۷۳۵۹۸۷۸
تهرانپارس غربی -شاهد بین خدابنده و غلامی