جستجوی
نشانی

نتایج جستجو دبیرستان متوسطه اول

۲۶ نتیجه یافت شد.

دبیرستان دخترانه نام آوران

۷۶۷۰۲۰۹۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس بزرگراه رسالت مابین اتوبان باقری و گلشن

دبیرستان پسرانه امید فردا

۷۷۸۶۰۷۴۱
تهرانپارس تهرانپارس فلکه اول خ رشید۱۵۴ غربی

دبیرستان دخترانه آگاهی

۷۷۸۶۲۲۳۳
تهرانپارس تهرانپارس فلکه اول خ ۱۴۸ غربی

دبیرستان پسرانه روش

۷۷۷۱۴۵۰۲
تهرانپارس تهرانپارس خ گلبرگ بین خ باقری و خ رشید

دبیرستان غیردولتی پسرانه فجرخاتم

۷۷۷۴۴۰۲۰
تهرانپارس تهرانپارس خ گلبرگ بین خ باقری و خ رشید

دبستان وپیش دبستان و دبیرستان پسرانه احسان

۷۷۷۰۵۲۵۲
تهرانپارس تهرانپارس خ گلبرگ بین خ باقری و خ رشید

دبیرستان پسرانه ندای سلام

۷۷۸۶۲۳۳۰
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی حدفاصل۱۹۶ غربی تا ارومی بین طاهری و خوشوقت

دبیرستان دخترانه شایستگان

۷۷۲۹۴۶۴۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ عبدی بین باقری تا خ زرین

دبیرستان دخترانه آلاء

۷۷۸۶۳۲۹۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خیابان عبدی بین باقری تا خ زرین

هنرستان کار و دانش پسرانه نوید

۷۷۳۷۶۷۹۵
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی کنار گذر زین الدین از اتوبان باقری تا خ خوشوقت