جستجوی
نشانی

نتایج جستجو خیاطی

۱۵ نتیجه یافت شد.

خیاطی فضلی خانی

۷۷۸۸۱۳۷۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ ۱۸۲تا فلکه سوم خ خوشوقت پاساژ فجر

خیاطی ساینا

۷۷۸۶۴۶۱۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ ۱۸۲تا فلکه سوم خ خوشوقت پاساژ فجر

خیاطی موحدی

۷۷۷۳۴۱۲۲
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی ۱۷۴/۱ وخ مقدس مابین خ سجده ای تا خ شاهد

خیاط باشی

۰۹۱۹۳۳۶۶۲۳۰
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ تا خ خدابنده بین مظفری و شاهد

خیاطی الیا

۷۷۰۵۵۶۵۲
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ تا خ خدابنده بین مظفری و شاهد

خیاطی یاس

۷۷۰۴۱۶۱۰
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس ۲۱۲ شرقی مابین خیابان مظفری و خیابان خیری

آموزشگاه خیاطی پاکدل

۷۷۰۴۲۶۳۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی ۱۹۶ غربی بلوار اردیبهشت خ ۲۱۶

خیاطی دیدنیها

۰۹۱۹۵۰۵۵۱۸۵
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی ۱۹۶ غربی بلوار اردیبهشت کوچه قزافی

آموزشگاه طراحی دوخت ایران زمین فرد

۷۷۷۳۱۸۴۸
تهرانپارس غربی فرجام بین فلکه دوم تهرانپارس و خیابان گلشنی (زرین)

مزون و خدمات آرایشی نورا

۷۷۸۶۲۳۷۰
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی بزرگراه باقری بین رسالت تا فرجام