جستجوی
نشانی

نتایج جستجو آش و حلیم

۴ نتیجه یافت شد.

کباب و حلیم ماهان

۷۷۸۶۲۸۳۵
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی بین ۱۸۲ و ۱۸۴ غربی

کباب سرا

۷۷۶۳۹۶۵۸
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی نرسیده به میدان پروین

کباب و حلیم ترنج

۷۷۷۳۷۵۳۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی

آش مشتی شیراز

۷۶۷۹۱۸۳۹
تهرانپارس غربی -شاهد بین طاری و فلکه سوم